חקירות לצורך העמדה לדין

החקירות לצורך העמדה לדין - אלימות, סחיטה, שוד, פריצה, גניבה, ריגול, חבלה, מעילה, הונאה וזיוף.