חקירות תמך במערך האבטחה הארגונית

חקירות רקע על מועמדים לעבודה, מודיעין פנים אירגוני, תחקורים שוטפים של עובדים, ביקורות גלויות וסמויות